strona główna | wstecz
 
Profil firmy Realizacje zakończone Realizacje bieżące Referencje Partnerzy Kontakt
 
 
   
Witamy na naszej stronie internetowej
więcej...
 
02.06.2020  
Oferty pracy
więcej...
 
26.01.2015  
Dziennikarze pod wrażeniem naszej budowy!
więcej...
 
 
Specjalista ds. Kadr i Płac

Miejsce pracy: Poznań

Zakres obowiązków:
  • prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie dokumentacji pracowniczej związanej z nawiązaniem, przebiegiem i rozwiązaniem stosunku pracy,
  • nadzorowanie terminowości badań lekarskich, uprawnień pracowniczych i szkoleń oraz współpraca z inspektorem BHP,
  • rozliczanie czasu pracy, urlopów i zwolnień lekarskich pracowników,
  • sporządzanie list płac i kontrola poprawności rozliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • sporządzanie i rozliczanie umów cywilno-prawnych,
  • sporządzenie i przesyłanie dokumentacji do ZUS , PFRON, PPK,
  • nadzorowanie poprawności rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych i sporządzanie deklaracji PIT,
  • sporządzenie rozdzielnika kosztów płac,
  • rozliczanie delegacji pracowników,
  • sporządzanie sprawozdań do GUS,
  • obsługa PPK i ZFŚS,
  • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu dla pracowników,
  • przygotowywanie zestawień i raportów w zakresie danych kadrowo-płacowych na potrzeby Zarządu.
Wymagania:
  • wykształcenie wyższe lub średnie kierunkowe,
  • minimum 5 letnie doświadczenie pracy na podobnym stanowisku,
  • bardzo dobra znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, naliczania wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą , podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych,
  • znajomość programów kadrowo-płacowego (mile widziany program Enova365),
  • bardzo dobra znajomość programu Płatnik,
  • umiejętność wykorzystania pakietu MS Office w szczególności Excel,
  • bardzo dobra organizacja czasu pracy, samodzielność i dokładność,
  • umiejętność pracy pod presją czasu.

OPERATOR KOPARKI DWUDROGOWEJ

Miejsce pracy: Łódź i okolice

Zakres wykonywanych prac:
  • obsługa koparki dwudrogowej ATLAS 1604 ZW przy wykonywaniu prac torowych na stacjach i szlakach kolejowych,
  • dbanie o prawidłową konserwację maszyny.
Wymagania:
  • uprawnienia na obsługę koparki jednonaczyniowej,
  • uprawnienia kolejowe na stanowisko prowadzący pojazdy kolejowe specjalne,
  • doświadczenie w pracy na koparce dwudrogowej przy wykonywaniu robót kolejowych,
  • dyspozycyjność i gotowość pracy w delegacji,
  • mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarkę , ładowarkę.

OPERATOR KOPARKI

Miejsce pracy: Łódź i okolice

Zakres wykonywanych prac:
  • obsługa koparki przy wykonywaniu prac torowych na stacjach i szlakach kolejowych,
  • dbanie o prawidłową konserwację maszyny.
Wymagania:
  • uprawnienia na obsługę koparki jednonaczyniowej,
  • doświadczenie w pracy na koparce przy wykonywaniu robót kolejowych,
  • dyspozycyjność i gotowość pracy w delegacji,
  • mile widziane uprawnienia na koparko-ładowarkę , ładowarkę.

OPERATOR KOPARKO-ŁADOWARKI

Miejsce pracy: Łódź i okolice

Zakres wykonywanych prac:
  • obsługa koparko-ładowarki przy wykonywaniu prac torowych na stacjach i szlakach kolejowych,
  • dbanie o prawidłową konserwację maszyny.
Wymagania:
  • uprawnienia na obsługę koparko-ładowarki,
  • doświadczenie w pracy na koparko-ładowarce przy wykonywaniu robót kolejowych,
  • dyspozycyjność i gotowość pracy w delegacji,
  • mile widziane uprawnienia na koparkę , ładowarkę.

KIEROWNIK POCIĄGU ROBOCZEGO

Miejsce pracy: Łódź i okolice

Zakres wykonywanych prac:
  • obsługa pociągu roboczego,
  • rozładunek wagonów samowyładowawczych,
  • przejazdy liniowe lokomotywy,
  • prace przy robotach torowych.
Wymagania:
  • uprawnienia kolejowe na stanowisko kierownik pociągu gospodarczego i roboczego,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku kierownik pociągu roboczego,
  • ogólna znajomość budowy i zasad działania pojazdów kolejowych,
  • mile widziane uprawnienia do obsługi wagonów samowyładowawczych typu Hopper-Dozator, Dumpcar,
  • dyspozycyjność i gotowość pracy w delegacji.

CIEŚLA - ZBROJARZ - BETONIARZ

Miejsce pracy: Łódź i okolice

Zakres wykonywanych prac:
  • montaż zbrojenia zgodnie z rysunkiem technicznym,
  • prace ciesielsko - betoniarskie związane z budową obiektów mostowych,
  • prace ogólnobudowlane związane z budową obiektów mostowych,
  • obsługa narzędzi budowlanych stosowanych w robotach ciesielskich, zbrojarskich i betoniarskich.
Wymagania:
  • wykształcenie zawodowe,
  • doświadczenie w pracy na stanowisku cieśla - zbrojarz – betoniarz,
  • umiejętność czytania rysunków technicznych,
  • dyspozycyjność i gotowość pracy w delegacji.

OFERUJEMY:
  • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w firmie o ugruntowanej pozycji,
  • możliwość rozwoju zawodowego, udziału w kursach i szkoleniach,
  • wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności i doświadczenia.
Oferty zawierające CV, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, prosimy przesyłać na adres: rekrutacja@alusta.pl
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych przez ALUSTA S.A. z siedzibą w Poznaniu, pod adresem: ul. Czerwonacka 1, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia procesu rekrutacji. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (dalej RODO), zostałem poinformowany o tym, że:
  1. administratorem danych osobowych jest ALUSTA S.A., pod adresem: ul. Czerwonacka 1, 61-016 Poznań, zwany dalej Administratorem;
  2. kontakt w sprawie przetwarzania danych jest możliwy pod adresem:
    1. adres: ul. Czerwonacka 1 , 61-016 Poznań,
    2. e-mail: rodo@alusta.pl
  3. dane osobowe kandydatów będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego na pracownika ALUSTA S.A. na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane osobowe dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić poprzez sposób wskazany w punkcie 2 powyżej,
  4. odbiorcą danych jest Administrator, jego upoważnieni pracownicy lub współpracownicy oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora, w tym dostawcy usług hostingowych i ich pracownicy lub współpracownicy,
  5. dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż do 31.10.2020 r.,
  6. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w procesie rekrutacji prowadzonym przez ALUSTA S.A. lub na jej zlecenie. Ponadto przysługuje takiej osobie prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO,
  7. osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (do dnia 25.05.2018 roku – funkcję tę pełnił Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych) na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych; prawo wniesienia skargi dotyczy wyłącznie zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu rekrutacji,
  8. podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego jest dobrowolne ale jednocześnie jest warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w procesie rekrutacji,
  9. dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ani w formie profilowania,
  10. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.”
 
Profil firmy | Realizacje zakończone | Realizacje bieżące | Referencje | Partnerzy | Kontakt
© 2008- ALUSTA S.A.
licznik odwiedzin:
cheap jordans for salecheap jordans for salecheap jordans for salesac longchamp pas cher